Poslanstvo podjetja

Zadovoljevanje potreb trga po transfer, progresivnih in posamičnih orodjih za preoblikovanje pločevine na osnovi inovativnega ter tržnega pristopa. Zavzemamo se za skladen razvoj kupčevih potreb ter interesov vseh udeležencev v procesu proizvodnje orodij.

Vizija

Postati želimo zanesljiv partner pri dobavi visoko zahtevnih orodij za preoblikovanje pločevine v avtomobilski in letalski industriji.

Naš slogan

Naša kvaliteta, Vaš uspeh.

Temeljni cilji:

 • dolgoročen obstoj in razvoj podjetja,
 • večanje enote lastniškega kapitala ter
 • zadovoljevanje interesov udeležencev procesa in okolja.

Strateški cilji:

 • doseči promet na zaposlenega 20 % nad povprečjem panoge,
 • doseči pomemben delež na področju izdelave progresivnih in transfer orodij za avtomobilsko industrijo,
 • doseči plačilno sposobnost za tekočo in razvojno dejavnost nad povprečjem panoge,
 • dvigniti delež ustvarjalnosti v izdelku 10 % nad primerljivo dejavnostjo,
 • doseči nadpovprečno stopnjo donosnosti na vložena sredstva,
 • dvigniti tehnološko usposobljenost do konkurenčne prednosti v dejavnosti,
 • doseči poslovno odličnost verige dodane vrednosti,
 • doseči visoko tehnološko raven orodij z visoko dodano vrednostjo,
 • doseči 35 % višje in visokošolskega znanja v strukturi zaposlenih,
 • doseči zadovoljstvo kupcev do ponovnega naročila in
 • doseči zadovoljstvo zaposlenih do popolne učinkovitosti.