Prenos CAD podatkov

Za računalniško izmenjavo CAD podatkov uporabljamo programsko opremo, ki deluje po…

CAD model izdelka

Na osnovi CAD modela izdelka naredimo grobo zasnovo orodja, definiramo število potrebnih operacij za…

Določitev tehnologije izdelka

Po prejemu naročila izdelamo podrobno tehnologijo izdelka. Za kritične operacije naredimo…

Izdelava simulacije preoblikovanja

CAE analiza in simulacija kupcu zagotavlja večjo zanesljivost orodja in krajši čas izdelave, saj so…

Konstruiranje orodja

V celoti smo prišli na 3D konstruiranje orodij, kar zagotavlja najvišjo zanesljivost konstrukcijskih rešitev…

Montaža orodja

V prenovljeni in dodatno zgrajeni hali imamo celotno površino pokrito z dvigali, kar nam zagotavlja nemoteno delo pri…

Izdelava elementov orodja

Razpolagamo z velikim številom kvalitetnih CNC strojev, katerih točnost redno preverjamo z lastno kontrolno opremo.

Določanje tehnologije in NC programiranje

Na osnovi 3D konstrukcije orodja naši NC programerji izdelajo NC programe z uporabo najsodobnejših programskimi orodji za NC programiranje.

Izdelava ulitkov

Večino ulitkov nam izdelajo v 10 km oddaljenem podjetju. Lahko pa ulitke zagotovi tudi kupec.

Izdelava stiropor modelov

V zaključni fazi konstruiranja so na razpolago že vse informacije o potrebnih ulitkih, za katere potrebujemo stiropor modele.

Preizkušanje orodja

Preizkušanje izvajamo na lastnih stiskalnicah po potrebi pa lahko koristimo tudi kapacitete, ki so na razpolago v dveh podjetjih oddaljenih le nekaj 100 m.

Laserski obrez prototipnih izdelkov

Prve izdelke iz preoblikovalnih orodij obrežemo na lastnem 5 osnem CNC laserskem stroju. Za NC programiranje obreza in izdelavo vpenjalne priprave uporabljamo program Tops 800.

Merjenje izdelkov

Za zagotavljanje točnosti izdelka že vrsto let uporabljamo CNC merilno napravo Wenzel.

Izdelano orodje

Prevzem izdelanega orodja je navadno najprej narejen pri nas po naročilu kupca pa izvajamo preizkus in zagon…