Tehnologija izdelka

dolocitev_tehnologije_izdelka

Po prejemu naročila izdelamo podrobno tehnologijo izdelka. Za kritične operacije naredimo CAE analize s programom Pam Stamp. Za razgovore s kupčevimi strokovnjaki po potrebi pripravimo model izdelka iz stiropora, ki služi za podrobno ¹tudijo izdelka.

Študija izdelka

dolocitev_tehnologije_izdelka_2