Prevzem izdelanega orodja je navadno najprej narejen pri nas po naročilu kupca pa izvajamo preizkus in zagon orodja tudi na kupčevi opremi in ga pripravimo za serijsko izdelavo izdelkov.