Razpolagamo z velikim številom kvalitetnih CNC strojev, katerih točnost redno preverjamo z lastno kontrolno opremo. Rezilna orodja umerjamo na Zoller merilni napravi. Vsi stroji so preko lokalne računalniške mreže povezani s strežnikom z NC programi. Za obdelovanje elementov orodij uporabljamo najkvalitetnejša rezilna orodja.