V celoti smo prišli na 3D konstruiranje orodij, kar zagotavlja najvišjo zanesljivost konstrukcijskih rešitev, točnost izdelave in hitrejše NC programiranje. Naši konstruktorji sedaj modelirajo orodja in se ne ukvarjajo več s problemi, kako prikazati orodje v nekem prerezu.