Za zagotavljanje točnosti izdelka že vrsto let uporabljamo CNC merilno napravo Wenzel. Točnost naprave redno preverja laboratorij, ki je akreditiran po ISO17025 s strani nizozemske akreditacijske službe RvA in slovenske akreditacije (SA) za kalibracije dolžinskih in mehanskih meril.